Other


TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

TÜBİTAK tarafından "TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı" adıyla başlatılan program ile üniversite ve kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girecek programa proje başvuruları 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle çevrimiçi (online) alınmaya başlanacak. KOBİ’lerin müşteri kuruluş, üniversite/kamu araştırma kurumlarının ise yürütücü kuruluş olarak ortak başvurması gereken programa yılın herhangi bir günü proje başvurusu yapılabilecek.

Destek Miktarı, Süresi ve Ödeme Sistemi
“TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı” kapsamında, proje bütçesi için üst sınır 300.000 TL ve destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır. Proje giderlerinin %75’i TÜBİTAK tarafından hibe olarak, geriye kalan %25’i ise KOBİ tarafından karşılanacaktır.

Proje bütçesi üst sınırı olan 300.000 TL’nin haricinde;
• Projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele Proje Teşvik İkramiyesi
• Üniversite/kamu araştırma kurumuna Proje Kurum Hissesi
TÜBİTAK tarafından ayrıca ödenecektir.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülecek programa ilişkin proje başvuru ve değerlendirme formları ile ayrıntılı bilgi aşağıdaki adreste yer almaktadır.

http://www.tubitak.gov.tr/sid/2524/pid/478/index.htm