ARDEB Open Calls


BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1001)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projelerine destek sağlamaktır.

1001 Programı için 2013 Yılı Başvuru Bitiş Tarihleri

• I. Dönem:
Online: 8 Mart 2013
Basılı Kopya: 15 Mart 2013

• II. Dönem:
Online: 6 Eylül 2013
Basılı Kopya: 13 Eylül 2013

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1003)

TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında 4 ana başlık atında toplamda 10 yeni çağrı açılmıştır. Her bir çağrı ve alt başlık için ilk ve ikinci aşama başvuru tarihlerine ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

- Membran Teknolojileri Çağrısı
- Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Çağrısı
- Güneş Enerjisi Çağrısı
- Gıda Güvenilirliği Çağrısı

İlgili proje çağrılarına ilişkin bilgi notuna ve başvuru süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Proje Destek Ofisi tarafından daha önce hazırlanan ve Research@metu web sayfasında yayınlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.


ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILMA PROGRAMI (1011)

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programının amacı Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

1011 Programı kapsamında yapılacak başvuruların sadece basılı kopya olarak yapılması gerekmektedir.

1011 Programı için 2013 Yılı Başvuru Bitiş Tarihleri:

- I. Dönem:
Basılı Kopya: 15 Mart 2013

- II. Dönem:
Basılı Kopya: 13 Eylül 2013

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla oluşturulmuştur.

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.

- KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
- SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Son dönemde yapılan değişikliklerle çağrılı sisteme geçen ve iki aşamalı olarak alınan 1007 Programı proje başvuruları kapsamında şu anda açık olan çağrılar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Müşteri Kurum olarak yer aldığı KAMAG 2. Aşama proje çağrılarıdır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (1505)

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI (3501)

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501); amacı kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

2013 Yılı Başvuru tarihleri:

• I. Dönem:
Online: 8 Mart 2013
Basılı Kopya: 15 Mart 2013

• II. Dönem:
Online: 6 Eylül 2013
Basılı Kopya: 13 Eylül 2013

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


HIZLI DESTEK PROGRAMI (1002)

Hızlı Destek Programı (1002); üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik bir programdır.

Başvuru için zaman kısıtlaması yoktur.

Başvuru adresi: http://ardeb1002.tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=368&pid=364


PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI (1008)

Patent Teşvik Sisteminin amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.

Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371&pid=364