Did You Know...Joint Research Centre (JRC)-New Positions for Turkish Researchers

The Joint Research Centre (JRC) employs over 2,700 people and is made up of seven scientific institutions at five sites in Belgium, Germany, Italy, Netherlands and Spain. Its institutional budget is approximately € 330 million.

The JRC is now offering an opportunity for Turkish researchers to work in the field of energy, environment, transportation, security, health etc. You can reach the 2013 first call of JRC from here.

For further information please contact:
Ms. Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN
JRC National Contact Point
E-mail: ncpjrc@tubitak.gov.tr
Tel: 312 4685300 / 4566

Ms. Pınar ÇETİN
JRC National Contact Point
E- mail: ncpjrc@tubitak.gov.tr
Tel: 312 4685300 / 2252


New COST Actions as of November 2012

Ülkemizin 1971 yılından bu yana üyesi bulunduğu COST (European Cooperation in Science and Technology); ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ortaklık ağlarına dahil olmalarını sağlamaktadır. COST programının ülkemizdeki bilimsel koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (COST CSO) tarafından Kasım 2012'de kabul edilen aksiyonların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Halizhazırdaki bir AB Çerçeve projesini veya BAP projesini de COST’a dönüştürmeye olanak saglayan yeni duzenlemeri de iceren program ve katılım süreci ile ilgili bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz:

Ayşe SAYIN UKE (M. Sc.)
Bilimsel Programlar Uzmanı
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı-İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA
T +90 312 468 5300 - 2780
F +90 312 427 74 83
www.tubitak.gov.tr
uidb@tubitak.gov.tr


TÜBİTAK 1003 Programı Yeni Çağrılar

TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında 4 ana başlık atında toplamda 10 yeni çağrı açılmıştır. Her bir çağrı ve alt başlık için ilk ve ikinci aşama başvuru tarihlerine aşağıda yer alan çağrı başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- Membran Teknolojileri Çağrısı
- Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Çağrısı
- Güneş Enerjisi Çağrısı
- Gıda Güvenilirliği Çağrısı


TÜBİTAK ARDEB Proje Performans Ödülü

TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında yeni yılla birlikte Proje Performans Ödülü (PPÖ) uygulaması başlatılacaktır. Yeni uygulama ile başarıyla sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacıları, toplam 30.000 TL ile 100.000 TL arasında ödüllendirilecek.

2013 yılından itibaren başlatılacak PPÖ uygulaması ile ARDEB destek programları kapsamındaki projelerin etkisinin artması teşvik edilecek ve başarılı araştırmacılar ödüllendirilecek. Proje Teşvik İkramiyesi'ne (PTİ) ek olarak ödenecek PPÖ ile yürütücü ve araştırmacılara önemli bir fırsat sunması beklenmektedir.

ARDEB tarafından başlatılan Proje Performans Ödülü için yürütücüler proje bitiş tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde TÜBİTAK'a başvurabileceklerdir. Projeler; yayın, patent, kitap vb. 9 ana kriter başta olmak üzere 36 alt kriter göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirmede alacakları puana göre projeler toplamı 30.000 ile 100.000 TL arasında değişen miktarlarda ödüllendirilecektir. ARDEB'in verdiği teşvik (PTİ) ve ödüller (PPÖ) sayesinde TÜBİTAK'ta başarı ile yürütülen ve sonuçlandırılan her bir proje için yürürtücü ve araştırmacılara aylık 4.500 TL'ye kadar ek gelir imkânı sağlanacaktır.

PPÖ ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK-ARDEB İdari Görev Kotaları Düzenlemesi

TÜBİTAK Araştırma ve Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), araştırma projelerine ilişkin idari görev kotalarında önemli değişiklikler yaptı. Buna göre rektör ve rektör yardımcıları hariç diğer idari görevliler ARDEB projelerinde yürütücü olabilecek.

Eylül ayında yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, rektör ve rektör yardımcıları hariç diğer tüm idari görevlilerin yürütücü olmalarına imkan tanındı. 1003 ve 1007 programlarını kapsamayan değişiklikle ilgili ayrıntılılar destek programlarının bilgi notlarına yansıtıldı.

Kimler Proje Yürütücüsü Olamayacak?

ARDEB projeleri için daha fazla yürütücü seçeneği sunan mevzuat değişikliğine göre, rektör, rektör yardımcısı, başhekim ve başhekim yardımcısı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı, TÜBİTAK’ta görevli grup yürütme komitesi ve danışma kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamayacak. Ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilecekler.

Projede Görev Alma Limitleri

Hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı, aynı anda en fazla TÜBİTAK destekli iki
projede yürütücü veya dört projede araştırmacı olarak görev alabilecek.

Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevliler (Dekan, dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, yüksek okul müdür yardımcısı, meslek yüksek okul müdürü, meslek yüksek okul müdür yardımcısı, genel sekreter, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcısı, bölüm başkanı, araştırma enstitüsü müdürü, daire başkanı, merkez müdürü) ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları, aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilecekler.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarındaki araştırmacıların, KKTC tarafından sunulan proje önerilerinde araştırmacı ve/veya danışman olarak yer almaları durumunda, projede görev alma limitleri (proje kotası) dışında tutulacak.


TÜBİTAK 1001 Proje Sonuçları

2012 yılı ikinci döneminde TÜBİTAK 1001 Programı’na Üniversitemizden 39 başvuru yapılmış, bunladan 10 tanesi desteklenmek üzere kabul edilmiştir. ODTÜ’nün bu araştırma programı için başarısı son yıllarda %25-30 arasında olup, bu dönem de başvuru sayısı gözönünde bulundurulduğunda, aynı başarının devam ettiği görülmektedir.

Desteklenen projelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.


TÜBİTAK-ARDEB 2013 Proje Başvuru Tarihleri

ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı başvurularının online ve basılı kopya olarak, 1011-Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı başvurularının ise sadece basılı kopya olarak yapılması gerekiyor.

Online proje başvuruları 14 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılabilecek.

2013 Yılı Başvuru Bitiş Tarihleri
• I. Dönem:
Online: 8 Mart 2013
Basılı Kopya: 15 Mart 2013
• II. Dönem:
Online: 6 Eylül 2013
Basılı Kopya: 13 Eylül 2013


Yurtdışı Araştırmacılar TÜBİTAK 1001, 3501, 1011 ve 1003 kodlu projelerde görev alabilecek

05/01/2013 tarihi itibariyle 1010 kodlu EVRENA Programı yürürlükten kaldırılmıştır. EVRENA programı kapsamında görev alan yurtdışı (evrensel) araştırmacılar, belirtilen tarihten itibaren ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001, 3501, 1003 ve 1011 programları kapsamında proje ekibinde yer alabileceklerdir. Desteklenmesine karar verilen ve yürürlükte olan EVRENA projeleri, tabi oldukları kurallar çerçevesinde desteklenmeye devam edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yeni EUREKA Çağrısı

EUREKA Programı’nın amaçlarına uygun ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, 13 ülkenin (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, G. Kore, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Kanada, Romanya ve Türkiye) herhangi ikisinden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, ilgili ülkenin ulusal fon sağlayıcısı tarafından (ülkemizde TÜBİTAK tarafından) EUREKA ve Eurostars Programı çerçevesinde desteklenecektir. Ilgili çağrıya tüm alanlarda oluşturulan EUREKA ve Eurostars projeleri sunulabilecektir.

11 Ocak 2013 tarihi itibariyle açılan 2 aşamalı çağrıya proje başvurusu yapmak amacıyla kullanılacak olan EUREKA elektronik başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İlk aşama için hazırlanacak elektronik başvuru formu en geç 15 Şubat 2013 tarihi saat 18:00’e kadar TÜBİTAK EUREKA Ofisi resmi e-posta adresi olan eureka@tubitak.gov.tr e-posta adresine ve jointrdcall@eurekanetwork.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.


2013 Post-Doctoral Fellowship Applications for AXA Research Fund

2013 Post-Doctoral Fellowship campaign of AXA Research Fund has been opened on January 17, 2013. Candidates who wish to apply to this campaign should inform METU’s Research Coordination Office about the field of his/her project by February 7, 2013. This first round of application is for METU to declare the fields of its candidates to AXA Research Fund. Second round of this application will be between 14 February - 21 March 2013, in which, the candidates are to be pre-selected by METU. Timeline and additional details for this campaign are available at here.

Complementary information may also be found here.

To submit your field of research, please contact METU Research Coordination Office (Contact person: Ms. Begüm Öngel, 4126).